Wersja DEMO
 
     
   
 

Program SEKO-spec jest systemem pomocnym przy opracowywaniu specyfikacji technicznych.

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (art. 31) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych są jednym z podstawowych dokumentów przetargowych i kontraktowych, opisujących przedmiot zamówienia na roboty budowlane. Szczegółowy zakres i forma specyfikacji określone są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Specyfikacja techniczna określa szczegółowo standard i jakość wykonania robót oraz właściwości wyrobów budowlanych jak i ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Wydawnictwo „Promocja” opracowało 48 standardowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, które są rozprowadzane wraz z programem SEKO-spec. Pozwala on na wykorzystanie standardowych specyfikacji lub opracowania nowych na bazie istniejących (jednej lub kilku). Obsługa programu nie powinna sprawić kłopotu osobom, które zetknęły się z jakimkolwiek edytorem tekstu, ponieważ do budowy programu wykorzystano standardowy interfejs stosowany w wielu edytorach.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez wydawnictwo „Promocja” dostępne są wraz z programem SEKO-spec w następujących zestawach.

SekoSPEC Zestaw 48 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

 1. Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7
 2. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V
 3. Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych Kod CPV 45231300-8
 4. Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej Kod CPV 45231300-8
 5. Roboty montażowe sieci wodociągowych z żeliwa sferoidalnego Kod CPV 45231300-8
 6. Roboty w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych Kod CPV 45232210-7
 7. Wykonywanie pokryć dachowych Kod CPV 45260000
  Pokrycie dachu blachą, Obróbki blacharskie, Rynny i rury spustowe
 8. Wykonywanie pokryć dachowych Kod CPV 45260000 Krycie dachu papą
 9. Wykonanie pokryć dachowych Kod CPV 45261210-9 Pokrycie dachu dachówką Kod CPV 45261211-6
 10. Betonowanie- Betonowanie konstrukcji. Betonowanie bez zbrojenia.
 11. Betonowanie Kod CPV 45262300 Zbrojenie (Przygotowanie i montaż zbrojenia) Kod 45262310
 12. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych Kod CPV 45310000-3
 13. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych- Roboty w zakresie instalacji odgromowej
 14. Montaż rozdzielnic elektrycznych Kod CPV 45315700-5
 15. Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6
  Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej Kod CPV 45321000-3
 16. Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych Kod CPV 45332200-5
 17. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych Kod CPV 45332300-6
 18. Tynkowanie Kod CPV 45410000 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych Kod 45411000
 19. Tynkowanie Kod CPV 45410000-4 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
 20. Tynkowanie Kod CPV 45410000-4
  Wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych Kod CPV 45410000-4
 21. Tynkowanie Kod CPV 45410000-4
  Wykonanie tynków szlachetnych wewnętrznych i zewnętrznych Kod CPV 45410000-4
 22. Tynkowanie- Roboty renowacyjne- Tynki renowacyjne wewnętrzne i zewnętrzne
 23. Pokrywanie podłóg i ścian Kod CPV 45430000 Układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach
 24. Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8
 25. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych Kod CPV 45442200-9
 26. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków Kod CPV 45450000-6
 27. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV
 28. Instalacyjne roboty elektryczne Kod CPV 45315100-9
  Linie energetyczne kablowe, stacje transformatorowe kontenerowe Kod CPV 45315300-1
 29. Instalowanie sprzętu Telekomunikacyjnego- Instalowanie linii telefonicznych i iinfrastruktury kablowej
 30. Roboty hydroizolacyjne Kod CPV 45260000-7
  Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków
 31. Roboty hydroizolacyjne Kod CPV 45260000-7
  Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji.
 32. Roboty murarskie

 33. Posadzki przemysłowe - Posadzki przemysłowe z żywic epoksydowych i poliuretanowych

 34. Okładziny ceramiczne balkonów i hydroizolacje balkonów - Okładziny ceramiczne balkonów, Hydroizolacje balkonów (uszczelnienie zespolone)

 35. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje tarasów naziemnych - Okładziny ceramiczne tarasów naziemnych, Hydroizolacje tarasów naziemnych  (uszczelnienie zespolone)

 36. Montaż drzwi balkonowych i okien Kod 45421100-5

 37. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje zespolone tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi

 38. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody

 39. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizloacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody

 40. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – Inne instalacje elektryczne, instalowanie domofonów i wideofonów

 41. Instalowanie systemów alarmowych i anten – Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP), Instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)

 42. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych i narażonych na agresję chemiczną (kod CPV 45431000-7) (kod CPV 45262000-1)

 43. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych (kod CPV 45431000-7) (kod CPV 45262000-1)

 44. Okładziny ceramiczne i hydroizolacja zespolona niecek basenowych (kod CPV 45431000-7) (kod CPV 45262000-1)

 45. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego (kod CPV 45431000-7)

 46. Mikrotuneling (kod CPV 45331100-7)

 47. Reprofilacja - naprawa konstrukcji betonowych i żelbetonowych (kod CPV 45262330-3)

 48. Iniekcja - naprawa konstrukcji betonowych i żelbetonowych (kod CPV 45262330-3)

SekoSPEC ogólnobudowlany : 33 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

 1. Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7

 2. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne Kod CPV 45111200
  Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów kubaturowych w gruntach kat. I-V

 3. Wykonywanie pokryć dachowych Kod CPV 45260000
  Pokrycie dachu blachą, obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

 4. Wykonywanie pokryć dachowych Kod CPV 45260000 - Krycie dachu papą

 5. Wykonanie pokryć dachowych Kod CPV 45261210-9
  Pokrycie dachu dachówką Kod CPV 45261211-6

 6. Betonowanie Kod CPV 45262300
  Betonowanie konstrukcji Kod CPV 45262311 - Betonowanie bez zbrojenia Kod CPV 45262350

 7. Betonowanie Kod CPV 45262300
  Zbrojenie ( Przygotowanie i montaż zbrojenia) Kod CPV 45262310

 8. Roboty izolacyjne Kod CPV 45320000-6
  Termoizolacja stropodachów i stropów z granulowanej wełny mineralnej Kod CPV 45321000-3

 9. Tynkowanie Kod CPV 45410000 - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych Kod 45411000

 10. Tynkowanie Kod CPV 45410000-4
  Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)

 11. Tynkowanie Kod CPV 45410000-4
  Wykonanie tynków pocienionych wewnętrznych i zewnętrznych kod CPV 45410000-4

 12. Tynkowanie Kod CPV 45410000-4
  Wykonanie tynków szlachetnych wewnętrznych i zewnętrznych kod CPV 45410000-4

 13. Tynkowanie - Roboty renowacyjne - Tynki renowacyjne wewnętrzne i zewnętrzne

 14. Pokrywanie podłóg i ścian Kod CPV 45430000 - Układanie płytek ceramicznych na podłogach i na ścianach

 15. Roboty malarskie Kod CPV 45442100-8

 16. Zabezpieczenie przeciwkorozyjne elementów i konstrukcji stalowych Kod CPV 45442200-9

 17. Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków Kod CPV 45450000-6

 18. Roboty hydroizolacyjne Kod CVP 45260000-7
  Izolacje przewiwwilgociowe i wodochronne części podziemnych i przyziemi budynków

 19. Roboty hydroizolacyjne Kod CVP 45260000-7
  Wtórne izolacje przegród w budynkach wykonywane metodą iniekcji

 20. Roboty murarskie

 21. Posadzki przemysłowe - Posadzki przemysłowe z żywic epoksydowych i poliuretanowych

 22. Okładziny ceramiczne balkonów i hydroizolacje balkonów - Okładziny ceramiczne balkonów, Hydroizolacje balkonów (uszczelnienie zespolone)

 23. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje tarasów naziemnych - Okładziny ceramiczne tarasów naziemnych, Hydroizolacje tarasów naziemnych  (uszczelnienie zespolone)

 24. Montaż drzwi balkonowych i okien Kod 45421100-5

 25. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje zespolone tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi

 26. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizolacja tarasów naziemnych z drenażowym odprowadzeniem wody

 27. Warstwy użytkowe – okładziny i hydroizloacja tarasów nad pomieszczeniami ogrzewanymi z drenażowym odprowadzeniem wody

 28. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych i narażonych na agresję chemiczną (kod CPV 45431000-7) (kod CPV 45262000-1)

 29. Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych (kod CPV 45431000-7) (kod CPV 45262000-1)

 30. Okładziny ceramiczne i hydroizolacja zespolona niecek basenowych (kod CPV 45431000-7) (kod CPV 45262000-1)

 31. Mikrotuneling (kod CPV 45331100-7)

 32. Reprofilacja - naprawa konstrukcji betonowych i żelbetonowych (kod CPV 45262330-3)

 33. Iniekcja - naprawa konstrukcji betonowych i żelbetonowych (kod CPV 45262330-3)

SekoSPEC instalacyjny sanitarny : 8 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

 1. Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7

 2. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV Kod CPV 45111200-0

 3. Roboty montażowe sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych Kod CPV 45231300-8

 4. Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie kanalizacji grawitacyjnej Kod CPV 45231300-8

 5. Roboty montażowe sieci wodociągowych z żeliwa sferoidalnego Kod CPV 45231300-8

 6. Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych Kod CPV 45332200-5

 7. Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych Kod CPV 45332300-6

 8. Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego Kod CPV 45331100-7

SekoSPEC instalacyjny elektryczny : 10 specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

 1. Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7

 2. Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat. I-IV Kod CPV 45111200-0

 3. Roboty  w zakresie budowy napowietrznych linii energetycznych Kod CPV 45232210-7

 4. Roboty w zakresie inst. elektrycznych wewnętrznych Kod CPV 45310000-3
  Roboty w zakresie przewodów, montażu, opraw, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej

 5. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Kod CPV 45310000-3
  Roboty w zakresie ochrony odgromowej Kod CPV 45312310-3

 6. Instalacyjne roboty elektryczne Kod CPV 45315100-9
  Linie energetyczne kablowe, stacje transformatorowe kontenerowe Kod CPV 45315300-1

 7. Montaż rozdzielnic elektrycznych Kod CPV 45315700-5

 8. Instalowanie sprzętu Telekomunikacyjnego- Instalowanie linii telefonicznych i iinfrastruktury kablowej

 9. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – Inne instalacje elektryczne, instalowanie domofonów i wideofonów

 10. Instalowanie systemów alarmowych i anten – Instalowanie pożarowych systemów alarmowych (SAP), Instalowanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO)